Obavijest posjetiteljima o novim mjerama vezanima za ulazak u poslovnu zgradu za vrijeme trajanja epidemije COVID-19:

  • Prije ulaza u Poslovnu zgradu svaki posjetitelj je dužan omogućiti mjerenje tjelesne temperature daljinskim toplomjerom, u skladu s uputama Nacionalnog stožera civilne zaštite i nadležnih epidemioloških službi
  • U slučaju da je očitana temperatura 37,2 °C ili viša, posjetitelju nije dozvoljen ulazak u Poslovnu zgradu te je isti u cilju sprječavanja širenja epidemije COVID-19 dužan napustiti prostor Poslovne zgrade;
  • U slučaju da je očitana temperatura niža od 37,2 °C posjetitelj je dužan, radi upisa u Evidenciju ulaza/izlaza dati sljedeće podatke: ime i prezime, adresu, broj telefona, kod koga dolazi. U Evidenciju će se upisati i očitana tjelesna temperatura.
  • Obrada svih prikupljenih osobnih podataka obavljat će se tako da se ispune svi zahtjevi Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).