Bravo! Izmjena zimskih guma za cijelu našu flotu je dogovorena i organizirana početkom jeseni, tako da nismo imali nikakvih problema laganim tempom obaviti sezonsku zamjenu guma daleko prije zakonskog roka i gužvi kod vulkanizera.